Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

 • Mötesinformation

  Lördag, to 11:00

  • Online

  Välkommen till Distansgruppen
  Vi är till för dig som är sex och kärleksberoende och som önskar sluta leva ut ditt beroende. För att tillfriskna från vårt beroende tar vi hjälp av de tolv stegen och av varandra.

  Mötet på lördag är kl 09.30 – 11.00.

  Praktiskt möte har vi sista lördagen i månaden, kl 10.30 – 11.30.

  Vi använder inte video på våra möten.

  Välkommen att göra service
  Välkommen att göra service på vårt möte och i vår grupp. Om du är osäker så hjälper vi dig gärna. Det finns mer information på SLAA:s hemsida om vad olika serviceposter innebär (läs mer under Starta grupp).

  En av nycklarna i tillfrisknande är att göra service – att hjälpa till på olika sätt. Du kan göra service som mötesledare, välja ut och läsa en tematext, läsa enskilda texter eller ta tiden på mötet under delningar. Alla dokument som vi använder finns på Distansgruppen sida.

  Du behöver inte göra något perfekt och alla hjälps åt! Att göra service regelbundet hjälper dig i ditt tillfrisknande.

  Så ansluter du till mötet
  Alla möten har samma möteskod och Passode: möteskod = 255430154 med Passcode = 202020

  Via dator/mobil
  Alla möten har samma möteskod = 255430154

  Gå till följande länk och följ instruktionerna: https://zoom.us/j/255430154

  I tillägg till möteskoden hos Zoom behöver du även en passcode som till samtliga möten är: 202020

  Distansgruppen har numera samtliga möten via Zoom. Du kan nå våra möten antingen via dator, smartphone eller vanlig telefon. Observera att om du ringer in till mötet så slår du av och på din mikrofon genom att trycka *6.

  Via telefon
  Om du vill ringa in anonymt, slå #31# före telefonnummer.
  Ring 076-6920434 eller 08-44682488 om du ringer inom Sverige. (Om du ringer ifrån ett annat land så se länk för att ringa ett lokalt nummer: https://zoom.us/zoomconference)
  Ange mötets åtkomstkod: 255430154#
  Du hittar mer information om Distansgruppen här

  Om du har några frågor, kontakta distansgruppenslaa@gmail.com

  Välkommen!

 • Online Meeting

  Join with Zoom

  möteskod = 255430154 Lösenord: 202020

 • Online - Sverige

  Sverige

  Sverige

 • Distansgruppen

  Group Email
 • Updaterades juni 16, 2022