Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

 • Mötesinformation

  Onsdag, to 20:00

  • Online

  Välkommen till Distansgruppen
  Vi är till för dig som är sex och kärleksberoende och som önskar sluta leva ut ditt beroende. För att tillfriskna från vårt beroende tar vi hjälp av de tolv stegen och av varandra.

  Mötet på onsdag är kl 19.00 – 20.00.

  Vi använder inte video på våra möten.

  Hur Distansgruppens möten fungerar

  På Distansgruppens möten ringer varje gruppmedlem själv in på de möten som personen vill delta på. Vårt mötesdeltagande är helt frivilligt och vi kan i förväg (på föregående möte) anmäla vårt intresse för att göra service, till exempel genom att vara mötesledare. Dokument som stöd för att leda mötet och göra annan service finns på vår hemsida (slaa.se/moten/distansgruppen). Är det så att ingen har anmält intresse att göra service i förväg, är det de medlemmar som ringer in på varje enskilt möte som ansvarar för att göra service. Ingen service, inget möte. Våra möten är beroende av att vi hjälps åt att skapa mötena tillsammans och samtidigt är det helt frivilligt att göra service.

  Eftersom Distansgruppens medlemmar själva ringer in till mötena, kan medlemsantalet variera från möte till möte. Vi vet aldrig i förväg hur många som kommer att ringa in till ett möte. Det krävs att minst två medlemmar ringer in samtidigt för att det ska kunna bli ett möte. Oavsett om två mötesdeltagare eller fler ringer in så är det upp till alla deltagare att tillsammans skapa mötet, genom att göra frivillig service på olika sätt. Om det skulle inträffa att det är få eller inga andra deltagare som ringer in under en mötestid kan Distansgruppen ej skriva ut att ett möte är inställt eller dylikt på hemsidan – eftersom våra mötesrum alltid är öppna på våra mötestider.

  Välkommen till Distansgruppens möten!

  Beskrivningen ovan hittar du också här

  Välkommen att göra service
  Välkommen att göra service på vårt möte och i vår grupp. Om du är osäker så hjälper vi dig gärna. Det finns mer information på SLAA:s hemsida om vad olika serviceposter innebär (läs mer under Starta grupp).

  En av nycklarna i tillfrisknande är att göra service – att hjälpa till på olika sätt. Du kan göra service som mötesledare, välja ut och läsa en tematext, läsa enskilda texter eller ta tiden på mötet under delningar. Alla dokument som vi använder finns på Distansgruppen sida.

  Du behöver inte göra något perfekt och alla hjälps åt! Att göra service regelbundet hjälper dig i ditt tillfrisknande.

  Så ansluter du till mötet
  Alla möten har samma möteskod och Passode: möteskod = 255430154 med Passcode = 202020

  Via dator/mobil
  Alla möten har samma möteskod = 255430154

  Gå till följande länk och följ instruktionerna: https://zoom.us/j/255430154

  I tillägg till möteskoden hos Zoom behöver du även en passcode som till samtliga möten är: 202020

  Distansgruppen har numera samtliga möten via Zoom. Du kan nå våra möten antingen via dator, smartphone eller vanlig telefon. Observera att om du ringer in till mötet så slår du av och på din mikrofon genom att trycka *6.

  Via telefon
  Om du vill ringa in anonymt, slå #31# före telefonnummer.
  Ring 076-6920434 eller 08-44682488 om du ringer inom Sverige. (Om du ringer ifrån ett annat land så se länk för att ringa ett lokalt nummer: https://zoom.us/zoomconference)
  Ange mötets åtkomstkod: 255430154#
  Du hittar mer information om Distansgruppen här

  Om du har några frågor, kontakta distansgruppenslaa@gmail.com

  Välkommen!

 • Online Meeting

  Join with Zoom

  möteskod = 255430154 Lösenord: 202020

 • Online - Sverige

  Sverige

  Sverige

 • Distansgruppen

  Group Email
 • Updaterades juni 16, 2022